Schütz Projectkoor

Uitvoering in de Evangelische Kirche am Markt, Coesfeld, Nordrhein-Westfalen

Met het project Rondom de Oostzee werd de rijke koortraditie van het Baltische gebied verkend, met zeer uiteenlopende werken  van 19e- en 20e-eeuwse componisten. Composities van Wikander,  Tormis,  Mäntyjärvi,  Komulainen,  Vasks,  Alfvén,  Ešenvalds,  Miškinis en Pärt boden een dwarsdoorsnede van de schitterende noordelijke zangcultuur. Het programma was in samenwerking met het Adorno String Quartet.

Na uitvoeringen in de Geertekert (Utrecht) en de Opstandingskerk (Bilthoven) vormde het afsluitende concert in Coesfeld (de Duitse zustergemeente van De Bilt) misschien wel de kers op de taart.  Wij willen zeer in het bijzonder onze gastheer, Dr. August Hülsmann, bedanken voor zijn enorme inzet en gastvrijheid!

De voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn vergevorderd, het zal een in meerdere opzichten bijzonder programma worden!