Over het koor


Het Schütz Projectkoor te Bilthoven is in 2000 opgericht op initiatief van enkele toenmalige medewerkers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) te Bilthoven. De vaste kern van het koor bestaat uit ongeveer 20 geoefende zangers. Doorgaans wordt per project een auditie gehouden om het koor te completeren tot 25 à 35 personen. Er wordt, beginnend in het najaar, ca. drie maanden aan een programma gewerkt. Halverwege dit traject wordt veelal een workshop gehouden die gegeven wordt door iemand met ervaring en expertise in het betreffende repertoire. Elk project sluit af met een concert in Utrecht (meestal de Pieterskerk) en één of twee in de regio. De concerten vinden meestal vroeg in het nieuwe jaar plaats.

Het koor repeteert op de dinsdagavond in de Opstandingskerk, Bilthoven.
Heb je interesse om mee te zingen met een volgend project van ons koor?
Stuur dan een berichtje naar info@schutzprojectkoor.nl.

Uitvoering van het Beatus Vir project op 5 februari 2017 in de Opstandingskerk te Bilthoven.

De dirigent Pieter Kramers was één van de initiatiefnemers van het eerste
project in 2000 en leidt het Schütz Projectkoor sindsdien. Vanaf 1987 heeft hij verschillende opleidingen en cursussen koordirectie gevolgd bij de SNK in Utrecht, later Unisono. Ook nam hij twee keer deel aan de Kurt Thomas Cursus voor koordirigenten. Naast zijn toenmalige dagelijkse werk bij het RIVM is hij van 1980 tot 1998 dirigent geweest van het kamerkoor Thaletas, en van 1996 tot 2005 van het Doorns Kamerkoor. Van 1998 tot 2008 was hij dirigent van het RIVM-koor, nu PV-chantez, dat hoofdzakelijk lichte muziek zingt. Van 2000 tot 2013 leidde hij, samen met zijn zus Pauline van Hulst, weekeindcursussen voor koor en instrumentalisten, in het kader van de Vereniging voor Huismuziek. Sinds 2009 dirigeert hij de Clarionetten Capel, een ensemble van 12 solo-klarinetten.

Ter gelegenheid van ons vijftiende project interviewde de Bilthovense Courant onze (mede)oprichters Pieter Kramers en Rien Hagenaars. U kunt  het interview hier lezen.

Het koor startte zijn eerste project met de Musikalische Exequien van naamgever Heinrich Schütz. Ieder jaar wordt een thema gekozen. Zie bij vorige projecten voor het volledige overzicht. In 2003/2005 was het thema het Requiem van Benedetto Marcello, dat in Nederland niet eerder ten gehore was gebracht. In 2007 was het oude en moderne Franse muziek, waarmee ook een concertreis naar Letland (Riga) werd gemaakt. Samen met het Zeister Kamerkoor werd in 2008 de dubbelkorige mis van Marc-Antoine Charpentier uitgevoerd.

In 2010 bestond het Schütz Projectkoor 10 jaar. Bij deze feestelijke gelegenheid werd een Mozartprogramma samengesteld, en voerde het koor samen met het UMA Kamerorkest de Grote Mis in c klein uit.

Het vijftiende project, Liefde en Troost,  was een feestelijk jubileum en werd uitgevoerd begin 2016.  We grepen hiervoor terug op de Musikalische Exequien, maar bezongen ook de liefde op teksten uit Hooglied, in diverse zettingen. Eén daarvan was speciaal voor ons geschreven door de Utrechtse componist Wouter van Belle.

In 2018 had het koor, als onderdeel van het project Rondom de Oostzee, een Nederlandse première met het prachtige Vinternatten van de Finse componist  Juhani Komulainen. Het programma werd onder grote belangstelling eveneens uitgevoerd in Coesfeld, de zustergemeente van De Bilt in Duitsland.